Speel je nog niet mee, ga dan naar https://steun.vriendenloterij.nl 

Dankzij de leden die voor onze club meespelen in de VriendenLoterij heeft Scouting Terraqua  in totaal € 1379,70 aan extra inkomsten ontvangen het afgelopen jaar. Een prachtige bijdrage waar we als club erg blij mee zijn. 

In totaal heeft de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers ruim € 5,3 miljoen geschonken aan ruim 3.700 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland het afgelopen jaar.

Als bestuur hopen wij dat de leden ons blijven steunen via de VriendenLoterij. Minimaal 40% van jouw inleg komt namelijk ten goede aan onze club.